Gyvenk savame name!

Paskolos dydis  - priklauso nuo Jūsų pajamų ( gaunamo atlyginimo, pensijos, pajamų iš žemės ūkio, kitos ūkinės veiklos, pašalpų ) dydžio.

Maksimalus paskolos terminas -  iki 20 metų.

Metinė palūkanų norma - kintama. Palūkanų norma nustatoma iš kintamos palūkanų dalies, kuri lygi 12 mėnesių VILIBOR (Vilnius Interbank Offered Rate - vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, kuriomis bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšų eurais kitiems bankams ) ir specialiosios palūkanų dalies ( maržos ), kurią nustato kredito unija. Palūkanų keitimo periodiškumą ir maržą nustato kredito uniją paskolos sutarties pasirašymo metu.

Paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonė - įkeičiamas perkamas ar remontuojamas bustas. Taip pat gali būti laidavimas,  kito kilnojamojo ar nekilnojamojo turto įkeitimas, garantas.

Norintis paimti paskolą asmuo turi pateikti:

 • LR pasą arba asmens tapatybės kortelę;
 • valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą;
 • gaunamas pajamas įrodančius dokumentus (darbovietės išrašytas darbo užmokesčio pažymas, produkcijos pardavimo sąskaitas, pažymą apie gaunamos pensijos dydį ir kitus dokumentus). Šių dokumentų pateikti nereikia, jei pajamos yra pervedamos į kredito unijoje esančią einamąją ( banko ) sąskaitą.

Paskolų vadybininkas įvertinęs finansines galimybes pasiūlys tinkamiausią paskolos variantą, ir jei reikės, gali paprašyti pristatyti kitų, paskolos išdavimui ar įkeitimui reikalingų dokumentų.

Busto paskolos dokumentų sutvarkymo ir paskolos išmokėjimo etapai:

 • Užpildote paraišką paskolai gauti ir pristatote reikiamus dokumentus.
 • Gavę unijos sutikimą ( pažymą ) išmokėti paskolą, pasirašote būsto pirkimo - pardavimo sutartį pas notarą, kurioje nurodote pardavėjo sąskaitos numerį į kurią bus pravesti pinigai ( po busto įkeitimo unijai ) už perkamą bustą.
 • Įregistruojate nuosavybę ir užsisakote pažymas įkeitimo sandoriui VĮ Registrų centre.
 • Jeigu įkeičiamas būstas, kuriame gyvena nepilnamečiai vaikai, reikalingas teismo leidimas įkeisti būstą.
 • Įkeičiamas turtas apdraudžiamas unijos naudai ( to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai ).
 • Parengiamas hipotekos lakštas ( įkeitimo sutartis ) ir ji patvirtinama notaro.
 • Hipotekos lakštas įregistuojamas Centrinėje hipotekos įstaigoje ar jos skyriuose.
 • Po hipotekos lakšto įregistravimo išmokama paskola ir pinigai pervedami pardavėjui.
 • Po pinigų pervedimo, pirkėjui ir pardavėjui reikia kreiptis pas notarą, kuris patvirtintų įsipareigojimų įvykdymo liudijimą, kurį reikia pateikti VĮ Registrų centrui.