Pakruojo ūkininkų kredito unijos narių dėmesiui !

2018 m. kovo mėn. 14 d. neįvykus visuotiniam narių susirinkimui (nesant kvorumui), šaukiamas pakartotinis Pakruojo ūkininkų kredito unijos, buveinės adresas Vytauto Didžiojo g. 47-3, Pakruojis, visuotinis narių susirinkimas, kuris įvyks 2018 m. kovo mėn. 23 d. (penktadienį) 10 val.,  Pakruojo kultūros centro salėje, esančioje Vienybės a. 1, Pakruojis, numatant šią darbotvarkę:

Pakruojo ūkininkų kredito unijos narių dėmesiui !

2018 m. kovo mėn. 14 d. (trečiadienį) 10.00 val. Pakruojo kultūros centro salėje, esančioje Vienybės a. 1, Pakruojis, šaukiamas Pakruojo ūkininkų kredito unijos, buveinės adresas Vytauto Didžiojo g. 47-3, Pakruojis, eilinis visuotinis narių susirinkimas. numatant šią darbotvarkę:

Susirinkimo darbotvarkė:

Puslapiai