Pakruojo ūkininkų kredito unijos narių dėmesiui !

2018 m. kovo mėn. 14 d. (trečiadienį) 10.00 val. Pakruojo kultūros centro salėje, esančioje Vienybės a. 1, Pakruojis, šaukiamas Pakruojo ūkininkų kredito unijos, buveinės adresas Vytauto Didžiojo g. 47-3, Pakruojis, eilinis visuotinis narių susirinkimas. numatant šią darbotvarkę:

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos priėmimas.
 6. 2018-2020 m. veiklos plano tvirtinimas.
 7. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 8. Audito įmonės einamųjų 2018 m. ir dviejų ateinančių finansinių metų kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas.
 9. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.
 10. Valdybos nario rinkimai.
 11. Valdybos pirmininko rinkimai.
 12. Kredito unijos naujų įstatų redakcijos tvirtinimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti nuo 2018 m. kovo 9 d. kredito unijos patalpose, adresai: Pakruojis -Vytauto Didžiojo g. 47-3; Linkuva -Vienybės a. 8; Žeimelis – E. Leijerio al. 1;

Pakruojo ūkininkų kredito unijos valdyba

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą - Kristina Vilkūnaitė, tel. 8-421-51156, el.paštas: puku@lku.lt.

Dalintis