Jei reikia susimokėti mokesčius, pervesti pinigus į kitas kredito įstaigas, įmones, bet kokiems fiziniams ar juridiniams asmenims, jeigu gaunate atlyginimą, pensiją ar kitas pajamas, kurias nesaugu laikyti, gabenti grynaisiais pinigais - Jums  būtina turėti einamąją ( banko ) sąskaitą. Ją galėsite bet kada papildyti, išsiimti reikalingą sumą, gauti pavedimus bei pervesti pinigus.
Šios rūšies sąskaitos yra nemokamai atidaromos fiziniams ir juridiniams asmenims.

Norintys atsidaryti sąskaitą fiziniai asmenys turi pateikti asmens tapatybės kortelę arba pasą.

Juridinis asmuo turi pateikti šiuos dokumentus ( jei šių dokumentų nebuvo pateikęs anksčiau ):

  • Registravimo pažymėjimą;
  • Įstatus (nuostatus), bendrosios jungtinės veiklos sutartį;
  • Vadovo paskyrimo dokumetą (įsakymą, nutarimą, susirinkimo protokolą);
  • Vadovo įsakymą, kuriuo tam tikriems juridinio asmens darbuotojams suteikiamos teisės vykdyti mokėjimo nurodymus;
  • Asmenų, įgaliotų valdyti banko sąskaitą, parašų pavyzdžius ir antspaudo pavyzdį;
  • Asmenų, įgaliotų valdyti sąskaitas juridinio asmens vardu, asmens tapatybę liudijančius dokumentus

Naudinga:

Informacija kredito unijos indėlininkams

Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama VĮ "Indėlių ir investicijų draudimas" internetinėje svetainėje www.iidraudimas.lt

Papildomą informaciją indėlininkams rasite čia.