Yra įvairūs būdai investuoti, taupyti ir saugoti pinigus. Mažiausiai stresų sukeliantis būdas - laikyti pinigus kredito unijoje įvairių rūšių indėliuose. Kredito unija atsako už Jūsų indėlių saugumą.

Kodėl verta taupyti kredito unijoje ir kas garantuoja šių santaupų saugumą?
  • Sutartos, nekintančios ir teisingos palūkanų normos,
  • Indėlių draudimas (trumpa informacija indėlininkui),
  • Lietuvos Centrinėje kredito unijoje kaupiamas stabilizacijos fondas bei likvidumo palaikymo rezervas,
  • Kredito unija laikosi Lietuvos banko kredito unijoms nustatytų riziką mažinančių likvidumo ir kapitalo pakankamumo rodiklių.

Indėlių rūšių gausa mes pasistengsime patenkinti visus Jūsų trumpalaikius ir ilgalaikius taupymo poreikius.

Informacija kredito unijos indėlininkams

Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama VĮ "Indėlių ir investicijų draudimas" internetinėje svetainėje www.iidraudimas.lt

Papildomą informaciją indėlininkams rasite čia.


Saugoti pinigus namuose tikrai nėra saugu. Jeigu Jūs turite sutaupę pinigų, kurių artimiausiu metu neplanuojate išleisti, saugiausia juos laikyti terminuotuose indėliuose. Už šiuos indėlius gausite didesnes  palūkanas, nei už taupomuosius indėlius. Ir jokių aptarnavimo mokesčių. Įvykus nenumatytoms aplinkybėms ir pritrūkus pinigų, Jums galėsime pasiūlyti paskolą mažomis palūkanomis, įkeičiant savo terminuotą indėlį.

Terminuotas indėlis, kai palūkanos išmokamos termino gale

Indėlių palūkanos yra išmokanos termino gale. Galimas automatinis sutarties pratęsimas tam pačiam laikotarpiui, nustatant sutarties pratęsimo dieną galiojančią palūkanų normą. Atsiimant indėlį, nepasibaigus sutarties galiojimo laikui - palūkanos nemokamos.

Terminuotas indėlis, kai palūkanos išmokamos kiekvieną mėnesį

Indėlių palūkanos gali būti išmokamos kiekvieną mėnesį: galima pervesti į einamąją (banko) sąskaitą unijoje, palūkanos gali būti kaupiamos iki pirmo pareikalavimo ar sutarties pabaigos.  Galimas automatinis sutarties pratęsimas tam pačiam laikotarpiui, nustatant sutarties pratęsimo dieną galiojančią palūkanų normą. Atsiimant indėlį, nepasibaigus sutarties galiojimo laikui - palūkanos nemokamos. Jei dalis palūkanų jau yra išmokėta, tai jų suma atminusuojama iš išmokamo indėlio sumos.

Ilgalaikiai terminuoti indėliai

Šiems terminuotiems indėliams palūkanos yra išmokanos termino gale. Galimas automatinis sutarties pratęsimas tam pačiam laikotarpiui, nustatant sutarties pratęsimo dieną galiojančią palūkanų normą. Atsiimant indėlį, nepasibaigus sutarties galiojimo laikui - palūkanos nemokamos.


Šie indėliai tinkamiausi saugiam, ilgalaikiam taupymui. Pagrindinis taupomųjų indėlių privalumas - tai galimybė juos papildyti pastoviomis ar nepastoviomis įmokomis. Kai kurios taupomųjų indėlių rūšys ( vaiko indėlis, taupomasis indėlis ) leidžia išimti dalį sumos, nenutraukus sutarties. Palūkanų norma yra aukštesne už einamosios (banko) sąskaitos.

Vaiko indėlis

Pasirūpinkite vaiko ateitimi jau nuo šiandien!.

Tai taupymo indėlis skirtas vaiko savarankiško gyvenimo pradžiai - būsimoms studijoms apmokėti, busto, automobilio pirkimui ar kitoms reikmėms. Vaiko indėlio sutartį galima pasirašyti nuo pat kudikystės, ir kai jis sulauks 18 metų Jūs jau būsite sukaupę nemažą sumą. Indėlį reguliariais ar nereguliariais įnašais papildo įnešėjas ar kiti asmenys.

Apskaičiuotos palūkanos pervedamos į indėlio sąskaitą viena kartą per mėnesį, kalendorinio mėnesio pabaigoje. Kredito unija gali keisti palūkanų normą. Sumažinus palūkanų normą, ji pradedama taikyti praėjus 10 kalendorinių dienų nuo viešo paskelbimo arba pranešimo indėlio įnešėjui raštu. Jei per 10 kalendorinių dienų nuo paskelbimo arba pranešimo indėlio įnešėjas nepateikia raštiško įspėjimo dėl sutarties nutraukimo ar toliau vykdo operacijas sąskaitoje, laikoma, kad įnešėjas sutinka su palūkanų normos pakeitimu.

Taupomasis indėlis

Indėlis skirtas trumpalaikiam taupymui - sutaupyti reikiamą sumą kokiai nors paslaugai ar daiktui įsigyti. Indėlį galima pildyti nereguliariais įnašais, vieną kartą į mėnesį gali išsiimti dalį pinigų. Už indėlį mokamos palūkanos, kurios apskaičuojamos nuo indėlio sąskaitoje esančios sumos. Apskaičiuotos palūkanos pervedamos į indėlio sąskaitą vieną kartą per mėnesį, kalendorinio mėnesio gale. Kredito unija gali keisti palūkanų normą. Sumažinus palūkanų normą, ji pradedama taikyti praėjus 10 kalendorinių dienų nuo viešo paskelbimo arba pranešimo indėlio įnešėjui raštu. Jei per 10 kalendorinių dienų nuo paskelbimo arba pranešimo indėlio įnešėjas nepateikia raštiško įspėjimo dėl sutarties nutraukimo ar toliau vykdo operacijas sąskaitoje, laikoma, kad įnešėjas sutinka su palūkanų normos pakeitimu

Tikslinis taupomasis indėlis

Indėlis skirtas trumpalaikiam ir ilgalaikiam taupymui, kokiam nors daiktui įsigyti, kai reikalinga susitaupyti tam tikra sumą, kad ir terminuotam indėliui. Indėlio sutartis pasirašoma tam tikram laikotarpiui, galima papildyti reguliariais ar nereguliariais įnašais, išimti pinigų iš sąskaitos negalimą. Nutraukus indėlio sutartį anksčiau termino, palūkanos už einamąjį mėnesį nemokamos. Už indėlį mokamos palūkanos, kurios apskaičuojamos nuo indėlio sąskaitoje esančios sumos. Apskaičiuotos palūkanos pervedamos į indėlio sąskaitą vieną kartą per mėnesį, kalendorinio mėnesio gale. Kredito unija gali keisti palūkanų normą. Sumažinus palūkanų normą, ji pradedama taikyti praėjus 10 kalendorinių dienų nuo viešo paskelbimo arba pranešimo indėlio įnešėjui raštu. Jei per 10 kalendorinių dienų nuo paskelbimo arba pranešimo indėlio įnešėjas nepateikia raštiško įspėjimo dėl sutarties nutraukimo ar toliau vykdo operacijas sąskaitoje, laikoma, kad įnešėjas sutinka su palūkanų normos pakeitimu.

Senatvės kaupiamasis indėlis

Indėlis skirtas ilgalaikiam taupymui, turint aiškų tikslą - sukaupti pinigų prieš išeinant į pensiją. Indėlį galima papildyti, išmokėjimai neleidžiami. Pareikalavus nutrauktį sutartį, indėlis išmokamas su priskaičiuotomis palūkanomis ( palūkanos neišmokamos tik už paskutinį mėnesį ). Už indėlį mokamos palūkanos, kurios apskaičuojamos nuo indėlio sąskaitoje esančios sumos. Apskaičiuotos palūkanos pervedamos į indėlio sąskaitą vieną kartą per mėnesį, kalendorinio mėnesio gale. Kredito unija gali keisti palūkanų normą. Sumažinus palūkanų normą, ji pradedama taikyti praėjus 10 kalendorinių dienų nuo viešo paskelbimo arba pranešimo indėlio įnešėjui raštu. Jei per 10 kalendorinių dienų nuo paskelbimo arba pranešimo indėlio įnešėjas nepateikia raštiško įspėjimo dėl sutarties nutraukimo ar toliau vykdo operacijas sąskaitoje, laikoma, kad įnešėjas sutinka su palūkanų normos pakeitimu.