Apylinkės teismui pateikiami dokumentai  ( jeigu įkeičiamas būstas, kuriame gyvena nepilnamečiai vaikai )
 • Prašymas apylinkės teismui.
 • Gimimo liudijimas.
 • Santuokos liudijimas.
 • Pažyma apie darbo užmokestį.
 • Vaiko teisių apsaugos tarnybos pažyma.
 • Seniūno buities tyrimo aktas.
 • Paskolos sutartis.
Būsto įkeitimui pateikiami dokumentai
 • Gyvenamojo namo ar buto nuosavybės pažymėjimas.
 • Gyvenamojo namo ar buto pažyma įkeitimui ( užsakoma pas notarą, galioja 30 d. ).
 • Žemės sklypo, ant kurio pastatytas gyvenamasis namas, nuosavybės pažymėjimas.
 • Žemės sklypo pažyma įkeitimui ( užsakoma pas notarą, galioja 30 d. ).
 • Žemės sklypo planas.
 • Dokumentai, įrodantis nuosavybę ( šis dokumentas nuosavybės pažymėjime nurodomas eilutėje "teisinis pagrindas". Tai gali būti pirkimo - pardavimo sutartis, dovanojimo sutartis, paveldėjimas ir kt. )
 • Turto draudimo poliusas ir draudimo įmokos sumokėjimą patvirtinantis dokumentas. Turtas turi būti apdraustas kredito unijos naudai.
 • Apylinkės teismo sprendimas dėl leidimo įkeisti būstą ( jei įkeičiamame būste gyvena nepilnamečiai vaikai ).
Žemės sklypo įkeitimui pateikiami dokumentai
 • Žemės sklypo nuosavybės pažymėjimas.
 • Žemės sklypo pažyma įkeitimui (užsakoma pas notarą, galioja 30 d. ).
 • Žemės sklypo planas.
 • Dokumentai, įrodantis nuosavybę ( šis dokumentas nuosavybės pažymėjime nurodomas eilutėje "teisinis pagrindas". Tai gali būti pirkimo - pardavimo sutartis, dovanojimo sutartis, paveldėjimo liudijimas ir kt. ).
 • Žemės bendrasavininkų, nuomininkų sutikimai ( jeigu žemė yra išnuomota ar yra keli savininkai ).
Negyvenamų pastatų įkeitimui pateikiami dokumentai
 • Nuosavybės pažymėjimas.
 • Pažyma įkeitimui ( užsakoma pas notarą, galioja 30 d. ).
 • Žemės sklypo ( ant kurios pastatytas pastatas ) nuosavybės pažymėjimas.
 • Žemės sklypo pažyma įkeitimui (užsakoma pas notarą, galioja 30 d. ).
 • Žemės sklypo planas.
 • Dokumentai, įrodantis nuosavybę ( šis dokumentas nuosavybės pažymėjime nurodomas eilutėje "teisinis pagrindas". Tai gali būti pirkimo - pardavimo sutartis, dovanojimo sutartis, paveldėjimas ir kt. )
 • Turto draudimo poliusas ir draudimo įmokos sumokėjimą patvirtinantis dokumentas. Turtas turi būti apdraustas kredito unijos naudai.
 • Bendrasavininkų, nuomininkų sutikimai ( jeigu pastatai yra išnuomoti ar yra keli savininkai ).
Kilnojamo turto ( ž.ū. technikos, gyvulių ir kt. ) įkeitimui pateikiami dokumentai
 • Transporto priemonės registracijos liudijimas.
 • Pažyma ž.ū. technikos įkeitimui ( išduoda ž.ū. skyrius, galioja 30 d. ).
 • Įkeičiamų gyvulių sąrašas.
 • Gyvulių sveikatos pažyma.
 • Turto draudimo poliusas ir draudimo įmokos sumokėjimą patvirtinantis dokumentas. Turtas turi būti apdraustas kredito unijos naudai.