Galioja nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. (Patvirtinta 2017-08-10 valdybos posėdžio protokolu Nr. 20) 

PASLAUGOS PAVADINIMASĮKAINIS
Paskolos išdavimo mokesčiai: 
iki 1 500 Eur.30 Eur.
nuo 1 501 iki 2 500 Eur.50 Eur.
nuo 2 501 iki  5 300 Eur.80 Eur.
virš 5 300 Eur.1,5 % (max. 300 Eur.)
Paskolos sąlygų keitimo mokesčiai: 
Mokėjimo grafiko keitimas, nekeičiant galutinio paskolos grąžinimo termino0,5 % nuo paskolos likučio, (min.40 Eur, max. 200 Eur. )
Mokėjimo grafiko keitimas, atidedant galutinį paskolos grąžinimo terminą0,5 % nuo paskolos likučio (min. 50 Eur, max. 250 Eur. )
Kiti paskolos sutarties sąlygų pakeitimai0,5 % nuo paskolos likučio (min. 50 Eur, max. 200 Eur. )
Kompensacijos dėl su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito grąžinimo nepasibaigus kredito sutarties galiojimo laikotarpiui Apskaičiuojama pagal Lietuvos banko nutarimu patvirtintas taisykles
Įsipareigojimo mokestis (už nepanaudotą kredito dalį išskyrus kredito liniją ir kreditinę kortelę) 1% nuo nepanaudotos kredito dalies
Verslo paskoloms ir paskoloms žemės ūkiui mokestis už prieš laiką grąžinamą kreditą (taikomas dengiant antrą ir paskesnes įmokas)1% nuo dengiamos kredito dalies

Pastaba:  Mokesčiai, atskiru valdybos sprendimu, gali būti netaikomas, jei paskolos sąlygų pakeitimą inicijuoja kredito unija.

 

GARANTIJŲ IŠDAVIMO IR SĄLYGŲ KEITIMO ĮKAINIAI
Garantijos suteikimas 0,5 % nuo sumos (min. 90 Eur.)
Pasiūlymo garantijos suteikimas0,5 % nuo sumos (min. 45 Eur.)
Garantijos rengimas ir derinimas pagal kliento pateiktą tekstą30 Eur.
Garantijos sąlygų pakeitimas30 Eur.
Mokėjimas pagal garantiją0,1 % nuo sumos (min. 90 Eur.)
Reikalavimo mokėti pagal garantiją perdavimas60 Eur.
Palūkanos už garantiją nedeponuojant lėšų, fiksuojamos garantijos išdavimo dienąPUKU bazinė palūkanų norma + marža 4,00 %  

Pastaba: Kaimo bendruomenėms, dalyvaujančioms projektuose paramai gauti, garantijos išdavimo mokestis, atskiru valdybos sprendimu gali būti netaikomas, netaikomas.