Kredito linija - kreditavimo forma, leidžianti turėti svyruojantįpaskolos sąskaitos likutį. Suteikiama juridiniams asmenims, turintiems unijoje banko sąskaitą (toliau - sąskaita ) bei turintiems pastovių įplaukų į  ją.  Jei Jūsų įmonė naudojasi kredito linija, galite bet kada pasiskolinti dalį ar visą sutartyje numatytą sumą, bei be jokių apribojimų pasiskolintą sumą grąžinti anksčiau termino. Įmonei priklausomai nuo apyvartos banko sąskaitoje yra nustatomas kredito linijos limitas.

Kredito linija gali būti naudojama laikinam įmonės apyvartiniam kapitalui subalansuoti.

Kredito linija suteikiama įmonėms, kurios turi pastovių įplaukų į sąskaitą už parduotas paslaugas ar produkciją, kitas pajamas.

Limito dydis  - priklauso nuo įmonės pastovių pajamų, maksimali suma 60 000,00 Lt. Limitas skaičiuojamas nuo paskutinių 12 arba 6 mėnesių pajamų vidurkio. Pasikeitus įmonės gaunamoms pajamoms galite kreiptis dėl limito dydžio padidinimo.

Maksimalus terminas iki 2 metų.

Palūkanos yra skaičiuojamos tik esant minusiniam kredito linijos likučiui.

Grąžinimo užtikrinimo priemonė yra kilnojamo arba nekilnojamo turto įkeitimas arba laidavimas.

Minusinis likutis padengiamas nurašant lėšas nuo skolininko sąskaitos kredito unijoje.

Sąskaitos kreditavimo (overdrafto) suteikimo tvarka:

  • Parašomas prašymas sąskaitos kreditavimo (overdrafto) limito suteikimui.
  • Unijos valdybai patvirtinus limitą, pasirašomos sąskaitos kreditavimo (overdrafto) ir laidavimo sutartys.
  • Įkeičiamas kilnojamas arba nekilnojamas turtas.