Paskolos apyvartinėms lėšoms gali būti naudojamos žaliavoms, prekėms įsigyti, kurui, trašoms, sėklai, pašarams, detalėms ir kitiems trumpalaikiams įmonės poreikiams tenkinti.

Paskolos dydis  - priklauso nuo Jūsų įmonės poreikių ir finansinių galimybių: pajamų iš žemės ūkio, kitos ūkinės veiklos dydžio.

Maksimalus paskolos terminas iki 2 metų.

Metinė palūkanų norma - nuo 7 proc.

Paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonė gali būti laidavimas, kilnojamojo ar nekilnojamojo turto įkeitimas, garantas.

Norintis paimti paskolą juridinis asmuo turi pateikti:

  • Įmonės ( ūkio ) registracijos pažymėjimą;
  • Steigimo sutartis, įstatai;
  • Vadovo paso kopija;
  • Trijų paskutinių ataskaitinių laikoparpių balansus ir pelno ( nuostolio ) ataskaitas, pinigų srautų ataskaitas;
  • Pasėlių deklaraciją ( jei paskolą nori paimti žemės ūkio verslu užsiimantis juridinis asmuo )
  • Valdymo organo, turinčio teisę spręsti paskolos gavimo klausimus, sprendimą dėl paskolos paėmimo ir įgaliotų asmenų ( paskolos dokumentų tvarkymui, sutartis pasirašymui) paskyrimą.

Paskolų vadybininkas įvertinęs finansines galimybes pasiūlys tinkamiausią paskolos variantą, ir jei reikės, gali paprašyti pristatyti kitų, paskolos išdavimui ar įkeitimui reikalingų dokumentų.