Būna dienų kai pinigų reikia šiandien, o atlyginimą ar pensiją gausite tik po savaitės. Tokiems skolinimosi poreikiams tenkinti yra skiriamas sąskaitų kreditavimas (overdraftas)

Sąskaitų kreditavimas (overdraftas) - tai viena iš kredito unijos teikiamų kreditavimo paslaugų, kai kredito unija pagal banko sąskaitos (toliau - sąskaitos) sutartį nariui išmoka pinigus iš nario sąskaitos neatsižvelgdama į tai, ar joje yra pinigų. Sąskaitai yra suteikiamas didžiausio minusinio likučio limitas, kurio ribose galimi pinigų išėmimai ir įnešimai.

Sąskaitų kreditavimas (overdraftas) gali būti naudojamas trumpalaikiams unijos nario lėšų trūkumui sąskaitoje dengti.

Sąskaitos kreditavimo (overdrafto) limitas suteikiamas unijos nariams, kurie turi pastovių įplaukų į sąskaitą, t.y. perveda atlyginimą, pensiją, kitas pastovias pajamas.

Limito dydis  - priklauso nuo Jūsų pastovių pajamų. Skaičiuojamas nuo vidutinių paskutinių 6 ar 3  mėnesių pajamų ir yra atimama mėnesinių įsipareigojimų suma. Pasikeitus Jūsų gaunamoms pajamoms galite kreiptis dėl limito dydžio padidinimo.

Maksimalus terminas iki 1 metų.

Palūkanos yra skaičiuojamos - tik esant minusiniam sąskaitos likučiui. Mėnesio gale nesumokėtų palūkanų suma yra didinamas sąskaitos kreditavimo likutis.

Grąžinimo užtikrinimo priemonė yra laidavimas.

Minusinis likutis padengiamas neginčo tvarka nurašant lėšas nuo skolininko sąskaitos,  arba gali būti padengiamas grynais pinigais.

Sąskaitos kreditavimo (overdrafto) suteikimo tvarka:

  • Unijos narys parašo prašymą sąskaitos kreditavimo (overdrafto) limito suteikimui.
  • Unijos valdybai patvirtinus limitą, pasirašomos sąskaitos kreditavimo (overdrafto) ir laidavimo sutartys.