• Mokėjimo kortelės PIN kodas turi būti žinomas tik Jums - įsiminkite ir laikykite jį paslaptyje. Niekam ir jokiais atvejais neatskleiskite savo kortelės PIN kodo - nei šeimos nariams, nei pažįstamiems, nei kredito unijos darbuotojams.
 • Įsiminę kortelės PIN kodą, nedelsdami sunaikinkite PIN kodo voką. Nerašykite PIN kodo ant kortelės ar kitų, kartu su kortele esančių daiktų.
 • Pamiršę PIN kodą, kreipkitės į kredito uniją, kuri Jums išdavė kortelę. Už tam tikrą mokestį Jums bus pagaminta nauja kortelė ir suteiktas naujas kortelės PIN kodas.
 • Jeigu praradote savo mokėjimo kortelę, nedelsdami ją užblokuokite. Užblokuoti kortelę galite bet kuriuo paros metu paskambinę į UAB "FIRST DATA LIETUVA" telefonais (8-5) 215 1177, (8-5) 233 1199. Norint gauti naują mokėjimo kortelę, reikia per 3 darbo dienas po kortelės užblokavimo kreiptis į savo kredito uniją ir raštu pranešti apie kortelės praradimą bei pateikti užsakymą naujos kortelės pagaminimui.
 • Nesikreipus į kredito uniją ir raštu nepatvirtinus apie kortelės praradimą, nauja mokėjimo kortelė nebus gaminama.
 • Ne rečiau kaip kartą per mėnesį tikrinkite savo mokėjimo kortelių sąskaitų išrašus. Pastebėję neteisingai nurašytas sumas savo kortelės sąskaitoje, nedelsiant kreipkitės į savo kredito uniją.

Patarimai vartotojams

 • Saugokite savo mokėjimo kortelę taip pat, kaip savo piniginę ar svarbius dokumentus.
 • Visuomet patikrinkite čekyje nurodytą sumą, prieš jį pasirašydami ar įvesdami kortelės PIN kodą.
 • Prieš vykstant į užsienį, užsirašykite ir su savimi turėkite UAB "FIRST DATA LIETUVA" telefono numerį.
 • Patikimai saugokite pirkimo čekius ir sąskaitos išrašus, kadangi juose gali būti nurodyta informacija apie Jūsų kortelę (pvz., kortels numeris). Jeigu jie Jums nebereikalingi - sunaikinkite.
 • Neatsiskaitinėkite kortele įtartinos reputacijos vietose.
 • Naudodamiesi kortele neįprastose vietose, visuomet būkite atidesni ir budresni, nei įprastai. Būdami užsienyje, naudokitės patikimų ir žinomų kredito unijų ar bankų bankomatais.
 • Atsiskaitykite mokėjimo kortele tik patikimose ir gerą vardą turinčiose internetinėse parduotuvėse.